Retningslinjer for personvern

Kunstlagerets retningslinjer for personvern ble oppdatert 15 mai 2018.

Personvernet ditt er viktig for Kunstlageret. Derfor har vi utarbeidet Retningslinjer for personvern som dekker hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler, overfører og lagrer informasjonen din. Bruk litt tid på å gjøre deg kjent med retningslinjene våre for personvern, og ta kontakt hvis du har spørsmål.

BEHANDSLINGSANSVARIG

Konstlagret Sverige AB, 556889-0429
Maries väg 44
43254 Varberg
Sverige

Innsamling og bruk av personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere eller kontakte en enkeltperson.

Du kan bli bedt om å oppgi personopplysninger på et hvilket som helst tidspunkt når du er i kontakt med Kunstlageret eller et Kunstlageret-tilknyttet selskap. Kunstlageret og tilknyttede selskaper kan utveksle slike personopplysninger og bruke dem i samsvar med Retningslinjene for personvern. De kan også kombinere dem med annen informasjon for å kunne tilby og forbedre produkter, tjenester, innhold og annonsering. Du er ikke pålagt å oppgi de personopplysningene vi har bedt om, men hvis du ikke gjør det, vil vi i en rekke tilfeller ikke kunne tilby deg produkter, tjenester eller svare på eventuelle forespørsler du måtte ha.

Her er noen eksempler på personopplysninger Kunstlageret kan samle inn, og hvordan vi kan bruke dem:

Hvilke personopplysninger vi samler inn

Slik bruker vi personopplysninger

Innsamling og bruk av ikke-personlige opplysninger

Vi samler også inn data i en form der den ikke direkte kan knyttes til spesifikke personer. Vi kan samle inn, bruke, overføre og videreformidle ikke-personlige opplysninger til et hvilket som helst formål. Her er noen eksempler på ikke-personlige opplysninger vi kan samle inn, og hvordan vi kan bruke opplysningene:

Hvis vi slår sammen ikke-personlige opplysninger og personopplysninger, behandles den samlede informasjonen som personopplysninger så lenge kombinasjonen opprettholdes.

Informasjonskapsler og annen teknologi

Kunstlagerets nettsteder, nettjenester, interaktive apper, e-postmeldinger og reklamer kan bruke informasjonskapsler og annen teknologi, for eksempel sporingspiksler og websignaler. Slik teknologi hjelper oss med å forstå brukernes atferd bedre, forteller oss hvilke deler av nettstedet de har besøkt, legger til rette for annonser og nettsøk samt måler hvor godt disse tjenestene fungerer. Vi behandler informasjon som er innsamlet av informasjonskapsler og annen teknologi, som ikke-personlige opplysninger. I den grad lokal lovgivning definerer IP-adresser eller lignende identifikatorer som personopplysninger, behandler vi også disse som personopplysninger. I den grad ikke-personlige opplysninger slås sammen med personopplysninger, behandles likeledes denne kombinasjonen som personopplysninger i Retningslinjene for personvern.

Kunstlageret og partnerne våre bruker også informasjonskapsler og annen teknologi til å bevare personopplysninger når du bruker nettstedet, nettjenester og andre programmer. I slike tilfeller er hensikten å gjøre Kunstlageret-brukeropplevelsen enklere og mer personlig. Når vi vet hvilket land du bor i, og hvilket språk du bruker– kan vi tilpasse brukeropplevelsen og gjøre det enda enklere å handle på Kunstlageret på nettet. Når vi vet at noen har kjøpt et bestemt produkt eller brukt en bestemt tjeneste ved hjelp av datamaskinen din, er det enklere for oss å tilpasse annonseringen og e-postkommunikasjonen etter interessene dine. Og når vi har kontaktinformasjonen din, maskinvareidentifikatorer og informasjon om datamaskinen eller enheten din, kan vi tilpasse operativsystemet til deg personlig.

  1. Permanente informasjonskapsler lagres på besøkerens datamaskin i en definert tidsperiode.
  2. En øktinformasjonskapsel lagres bare på datamaskinen mens du bruker nettstedet når du lukker nettleseren, slettes øktinformasjonskapselen.

Slette informasjonskapsler på PC: Bruk hurtigtasten [CTRL] + [SHIFT] + [Delete].

Slette informasjonskapsler på Mac Hvis du vil deaktivere informasjonskapsler i Safari-nettleseren, går du til Safari-innstillingene og deretter personvernpanelet for å administrere innstillingene dine. På Apple-mobilenheten din går du til Innstillinger og deretter Safari, blar ned til delen Personvern og sikkerhet og trykker på Blokker informasjonskapsler for å administrere innstillingene dine. Hvis du bruker en annen nettleser, kontakter du leverandøren for å finne ut hvordan du deaktiverer informasjonskapsler. Merk at enkelte funksjoner på Kunstlagerets nettsted ikke vil være tilgjengelige hvis du deaktiverer bruk av informasjonskapsler.

I likhet med de fleste Internettbaserte tjenester samler vi automatisk inn noe informasjon som deretter lagres i loggfiler. Denne informasjonen omfatter IP-adresser, nettleserens type og språk, Internett-leverandør, henvisende nettsteder og apper pluss utgangsnettsteder og -apper, operativsystem, dato-/tidsstempel og klikkstrømdata.

Vi bruker denne informasjonen til å få oversikt over og analysere trender, administrere nettstedet, lære om brukeratferd på nettstedet, forbedre produktet og tjenestene våre, og samle demografisk informasjon om brukerbasen vår sett under ett. Kunstlageret kan bruke slik informasjon i markedsførings- og annonseringstjenester.

I enkelte av e-postmeldingene våre bruker vi viderekoblingsadresser til innhold på Kunstlageret-nettstedet. Når kunder klikker på en slik nettadresse, føres de videre via en separat nettserver før de kommer frem til målsiden på nettstedet. Vi sporer slike viderekoblingsdata for å avdekke interesser for bestemte emner og finne ut hvor effektivt kommunikasjonen med kundene fungerer. Hvis du ikke ønsker å bli sporet på denne måten, bør du unngå å klikke på tekst- eller grafikkoblinger i e-postmeldinger.

Sporingspiksler hjelper oss med å sende meldinger i et format som den enkelte kunden kan lese, og som forteller oss om en melding er åpnet. Vi kan bruke slik informasjon til å redusere eller stoppe utsendelsen av meldinger til kunder.

Annonsering

Vi bruker Googles tjenester til analyser og annonsering. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Google samler inn, deler og bruker data, så finner du det her [https://policies.google.com/privacy/partners?hl=no]

Vi bruker Facebooks tjenester til analyser og annonsering. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Facebook samler inn, deler og bruker data, så finner du det her [https://www.facebook.com/about/privacy/update]

Videreformidling til tredjeparter

Personopplysninger blir ikke videreformidlet til tredjeparters markedsføringsformål.

Tjenesteleverandører

Kunstlagetet utveksler personopplysninger med selskaper som tilbyr tjenester som for eksempel informasjonsbehandling, kredittøkning, behandling av bestillinger fra kunder, levering av produkter, administrasjon og forbedring av kundedata, vurdering av kunders interesse for produktene og tjenestene våre samt gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelser og andre undersøkelser blant kunder. Disse selskapene er forpliktet til å beskytte informasjonen din og kan befinne seg alle steder der Kunstlageret har virksomhet.

Andre

Kunstlageret kan være forpliktet – gjennom lovgivning, juridiske prosesser, rettstvister og/eller forespørsler fra offentlige myndigheter i eller utenfor landet der du bor – til å videreformidle personopplysningene dine. Vi kan også videreformidle informasjon om deg hvis vi kommer frem til at dette er nødvendig eller hensiktsmessig med hensyn til nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre hensyn til allmennheten.

Vi kan også videreformidle informasjon om deg hvis vi kommer frem til at dette med rimelighet er å anse som nødvendig for å håndheve vilkårene våre eller beskytte virksomheten vår eller brukerne våre. Ved reorganisering, sammenslåing eller salg kan vi i tillegg overføre alle personopplysninger vi har samlet inn, til den relevante tredjeparten.

Vern av personopplysninger

Kunstlageret tar sikkerheten til personopplysninger svært alvorlig. Nettjenester fra Kunstlageret beskytter personopplysninger som overføres, ved hjelp av for eksempel TLS-kryptering (Transport Layer Security). Når Kunstlageret lagrer persondata, bruker vi datasystemer med begrenset tilgang som er plassert i anlegg med fysiske sikkerhetstiltak.

Når du bruker enkelte av Kunstlagerets produkter, tjenester og programmer eller legger inn innhold på et Kunstlageret-forum, chatterom eller nettsted for et sosialt nettverk som tilhører Kunstlageret, er personopplysningene du deler, synlige for andre brukere, og de kan lese, samle inn og bruke disse opplysningene. Du har selv ansvaret for personopplysningene du velger å dele eller sende inn i slike tilfeller. Hvis du for eksempel fører opp navnet ditt og e-postadressen din i et foruminnlegg, er denne informasjonen offentlig. Vær forsiktig når du bruker slike funksjoner.

Personopplysningers integritet og bevaring

Kunstlageret gjør det enkelt for deg å sørge for at personopplysningene dine er riktige, fullstendige og oppdaterte. Vi bevarer personopplysningene dine så lenge som det kreves av formålene som er beskrevet i Retningslinjene for personvern, med mindre lovgivningen krever eller tillater en lengre bevaringsperiode.

Tilgang til personopplysninger

Du kan bidra til å sikre at kontaktopplysningene og innstillingene dine er riktige, fullstendige og oppdaterte, ved å kontakte vår kundeservice. Når det gjelder andre personopplysninger vi sitter på, gir vi deg tilgang og en kopi for et hvilket som helst formål, herunder forespørsler om at vi korrigerer data som ikke er riktige, eller sletter data så fremt lagringen av dem ikke er pålagt av lovgivningen eller kreves for berettigede virksomhetsformål. Vi kan avslå forespørsler som er uanstendige/sjikanøse, truer andres personvern, er ekstremt upraktiske å gjennomføre eller som ikke er påkrevd i henhold til den lokale lovgivningen. Forespørsler om tilgang, retting og sletting kan gjøres gjennom sende post til vår kundeservice.

Hensyn til personvernet i hele selskapet

For at personopplysningene dine skal være trygge, kommuniserer vi retningslinjene for personvern og sikkerhet til Kunstlageret-ansatte og håndhever personverntiltak strengt internt i selskapet.

Spørsmål angående personvern

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående Kunstlagerets retningslinjer for personvern eller databehandling, eller hvis du vil klage på et mulig brudd på lokale personvernlover, kontakter du oss.

Når en forespørsel om personvern eller tilgang/nedlasting mottas, har vi et eget team som vurderer forespørselen og prøver å behandle den spesifikke problemstillingen eller spørsmålet du ønsker å løse. Hvis problemet ditt er mer omfattende, kan vi be om mer informasjon fra deg. Alle slike omfattende forespørsler får et svar. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du mottar, kan du gå videre med klagen din til det aktuelle tilsynsorganet innenfor din jurisdiksjon. På din forespørsel vil vi gjøre vårt ytterste for å gi deg den informasjonen du trenger angående klageinstanser og -kanaler som er relevante for din klage.

Kunstlageret kan fra tid til annen endre Retningslinjene for personvern. Ved vesentlige endringer av retningslinjene publiserer vi et varsel samt de oppdaterte Retningslinjene for personvern på nettstedet vårt.

 

0
Din handlekurv
kunstlageret.com