KJØPSVILKÅR

Kunstlageret.com er en nettbutikk eiet av Konstlagret Norge et filial registrert i Norge under Konstlagret Sverige AB.

Når du handler malerier og kunstverk fra oss tilkommer ingen mva eller toll, vi er et selskap etablert selskap i Norge. Du betaler kun prisen som vises på våre malerier.

Våre betingelser er som følger:

• 14 dager angrerett etter norsk kjøpslov, gjelder fra det du har mottatt bestillingen din.
• Ingen gebyrer for betalingskort eller faktura og kr. 99,- i frakt per bestilling.
• Garanti for sikker betaling.
• Raskt svar på mail.

Partene

Selger er Konstlagret Norge, adress: Vibes gate 22 0356 Oslo, e-post: kundeservice@kunstlageret.com, tel: 2396 5871,  organisasjonsnummer: 918846751, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Priser

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer norsk mva, f.n. 25% dersom ikke annet er angitt. Konstlagret Norge reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Betaling

Hos oss kan du betale med Visa og MasterCard. Vi benytter 3D-Secure betalingsløsning som er verifisert av American Express, Visa og MasterCard og all informasjon foregår mellom deg og din bank. Vi registrerer ingen personlige opplysninger om din transaksjon. Du kan også betale med vipps, Klarna Faktura eller PayPal.

Levering

Vi vet at du vil varene dine så raskt som mulig, og sender varene til deg så fort vi kan, normalt får du dit maleri innenfor 2-7 arbeidsdager.

Har du varer som ligger under preorder i din bestilling, vil alle varene sendes samlet når disse er på lager. Ønsker du å få tilsendt deler av ordren tidligere tilkommer ekstra frakt. Har du spm kontakt oss gjerne på kundeservice@kunstlageret.com.

Forsendelse

Vi sender alle våre varer med DHL og Posten i Norge.

kr. 99,- i frakt gjelder kun i Norge, ikke Svalbard og resten av Europa, da følges postens egne satser med en grunnpris på 270 kr.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret blir pakken sendt i retur til oss, vil kjøper bli belastet med et gebyr på opptil 1000 kr. Dersom Konstlagret Norge må sende pakken igjen p.g.a ukorrekt adresse eller ikke avhentet pakke, må du som kunde betale denne kostnaden.

Hjemleveranser med DHL freight skjer i henhold til avtale med DHL i løpet av dagtid på hverdager.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som brev eller postpakke og hentes på ditt lokale postkontor. Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id dersom pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.posten.no og activetracing.dhl.com

Ved transport skade er mottakeren ansvarlig for å sørge for at alle visuelle skader på emballasjen er notert ved mottak av leveransen. Hvis dette ikke gjøres, kan et krav om transport skade muligens bli avvist.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse og mobilnummer blir opplyst. Dette er kundens ansvar og dokumentere ev. skader knyttet til transport. Beskriv feilen eller skaden så detaljert som mulig og legg ved bilder av skaden, all emballasje skal også ligge igjen for å kunne dokumentere eventuelle skader som har oppstått under transport. Dersom det ikke foreligger forsvarlig dokumentasjon, kan det ikke reises krav mot transportselskapet.

Reklamasjon

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet så fort som mulig. Hvis varen er blitt skadet under transport, må du melde dette direkte til oss slik at vi kan finne en løsning. Send oss bilder av varen og emballasjen til kundeservice@kunstlageret.com sammen med ordrenummer og ditt fulle navn. Ta vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen, dersom våre leverandører ønsker varen i retur. Da alle maleriene er håndmalte kan det være små avvik mellom bildene her på hjemmesiden og på hvordan akkurat ditt maleri ser ut. Dette gjør din kunst unik og våre 14 dagers returrett gir deg trygghet om det skulle være noe. Vi er behjelpelige med alle spørsmål og henvendelser. God kundeservice er en selvfølge her hos oss.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Hvis du angrer på kjøpet, kan du returnere dine varer i originalemballasjen så de er oss i hende innen 14 dager etter påberopt angrerett. Varer som sendes oss uten originalemballasje kan ikke byttes eller returneres. Vi forbeholder oss alltid retten til å pålegge varene avskrivninger ved behov ved en retur av varen. Du har ikke angrerett på spesialbestilling etter forbrukerloven..

Gi oss gjerne beskjed på mail til kundeservice@kunstlageret.com om at du ønsker å benytte deg av angreretten.

Vi anbefaler at du sender returen som Norgespakke, da de er søkbare og forsikret i postgangen. Søkbarhet og forsikring frafaller om du sender pakker som vanlig post – og postgangen vil ta lengre tid. Merk deg at returporto betales av deg som kunde. Vi henter ikke ut pakker som sendes til oss som oppkrav. Større pakker som sendes med DHL Freight må også returneres med DHL Freight (hjemlevering). Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt refunderer vi varens pris. Vær oppmerksom på at kostnader ved retur av varer påfaller deg (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Returadresse er som følger:
Konstlagret Norge
Vibes gate 22
0356 Oslo
Norge

Bilder på hjemmesiden

Når du handler hos os, vælger du motiv og den angivne størrelse af maleriet. Det betyder, at du vælger et motiv, der ligner billederne, der vises på vores hjemmeside. Hver maleri, du køber fra os, bliver unikt, da det er ægte håndværk og ikke trykte billeder.

Da alle maleriene er håndmalte kan det være små avvik mellom bildene her på hjemmesiden og på hvordan akkurat ditt maleri ser ut. Dette gjør din kunst unik og våre 14 dagers returrett gir deg trygghet om det skulle være noe. Vi er behjelpelige med alle spørsmål og henvendelser. God kundeservice er en selvfølge her hos oss.

Avbestillinger
Bestillinger kan dessverre ikke kanselleres, men du har fortsatt din angrerett fra du mottar maleriet ditt dersom du ombestemmer deg.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Konstlagret Norge fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Du kan ikke kombinere flere rabatt tilbud, alle tilbud er basert på listepris med mindre noe annet er avtalt.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt Reklamasjon og Angrefrist. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

0
Din handlekurv
kunstlageret.com